Ev üçün su filtri: necə seçmək lazimdir? • Megamart.az
Yüklənir...

Ev üçün su filtri: necə seçmək lazimdir?

Filtrli dolça: kimə qrafin kifayətdirsə

Filtr növlü dolça — bu filtrlə təchiz edilmiş su üçün "qrafindir". O aşağıdakı qaydada işləyir: nə vaxt ki, siz bardağa kranın altından su doldurursunuz, o filtrlə təchiz edilmiş qıf vasitəsilə keçir, və artıq təmizlənmiş bardağa axır. Filtr kimi aktivləşdirilmiş kömürlə doldurulmuş dəyişilən kartric istifadə olunur.

 

 

Kran başlığı: əgər təmirlə əlləşmələri istəmirsizsə

Su təmizləyən-başlıq krana taxılır, və axar su hərəkət zamanı təmizlənir

 

 

Çanağın altında su təmizləyən: stasionar variantdır

Bu növün sutəmizləyəni çanağın altında möhkəm bərkidilir və soyuq suyun borusuna qoşulur, və çanağa təmiz su üçün ayrı kran çıxarılır. Krana su ayrı elastik şlanq üzrə hərəkət edir. Su müxtəlif sorbentlərlə bir neçə kartric vasitəsilə keçir, hansılar ki, xloru, dəmiri, mineralların artıq qatışıqlarını və başqa çirkləndirmələri saxlayırlar.

 

 

İkiqat təmizləmə filtri: mükəmməl təmizləmə

Bu çanağın altında filtr variantıdır, hansı ki, əlavə filtrasiya edən elementin mövcudluğuyla fərqlənir — ikiqat təmizləmə membranın. Su yalnız filtrlər vasitəsilə keçmir, həm də sonra təzyiq altında xüsusi membran vasitəsilə buraxılır, hansı ki, yalnız suyu buraxır, bütün konsentratı saxlayaraq — qumun, pasın, yad kimyəvi maddələrin molekulunun, mikroorqanizmlərin və bakteriyanın qatışıqları. Konsentrat sonra birləşir.

 

 

Səbətdə 0 məhsul var

    Boşdur