Ağdaş rayonu • Megamart.az
Yüklənir...

Ağdaş rayonu

   Hələ qədim dövrlərdən insanlar əlverişli  iqlim şəraitinə malik olan Ağdaş rayonun ərazisində məskunlaşmışdir. Burada yüksək keyfiyyətli buğda və meyvə yetişdirilirdi,
ipəkçilik inkişaf etmiş və daha sonra pambıqçılıq da geniş yayılmışdır.

   Orta əsrlərin son dövrlərində Ərəş adlanan bu ərazi Şirvan bəylərbəyliyinin tabeliyində idi. Buranı "Sultan" titulu daşıyan feodal hakimlər idarə edirdilər. Sonralar Səfəvi-Osmanlı müharibələrində əldən-ələ keçən Ərəş sultanlığı xeyli zəiflədi və XVIII əsrin 50-ci illərində Şəki xanlığının vassalına çevrildi. 1795-ci ildə Sultanlıq ləğv edilərək Şəki xanlığına birləşdirildi. Çarizmin 1873-cü ildə Qafqazda həyata keçiridiyi inzibati islahata əsasən Yelizavetpol quberniyasının tərkibində Ərəş qəzası yaradıldı. Qəzanın ərazisi 3212,5 kv.km. əhalisi isə 52371 nəfər idi. Ərəş qəzası 1929-cu ildə ləğv edilmiş, ərazisinin bir hissəsi Şəki, bir hissəsi Ağdaş şəhəri və Ağdaş rayonu, Göyçay qəzasına verilmişdir. 1930-cu ildə Ağdaş rayonu yaradılır. Rayonun inzibati mərkəzi XVI əsrdə salınmış və 1900-cu ildən şəhər statusu daşıyan Ağdaş şəhəridir.

   Rayonun ərazisində tarixi abidələr, qalalar, orta əsrlərdən qalan müdafiə istehkamları mövcuddur. Onların ən əhəmiyyətlisi isə 18-ci əsrə aid olan Surxay

Səbətdə 0 məhsul var

    Boşdur