Elektrik qəhvəüyüdən • Megamart.az
Yüklənir...

Elektrik qəhvəüyüdən

İş prinsipindən asılı olaraq, elektrik qəhvəüyüdənləri iki əsas kateqoriyaya təsnif edirlər:

• rotorlular və ya bıçaqlar — belə modellərdə dən dibində yerləşdirilmiş bıçaqların köməyi ilə xırdalanırlar, hansılar ki, mühərriklə hərəkətə gətirilirlər;

• dəyirman daşılar və ya dəyirmanlar — onlar iki bölmədən ibarətdirlər — dənlərin tökməsi üçün və üyütmənin məhsulu üçün.

Rotorlu qəhvəüyüdəni necə seçmək olar

Əsas bıçaqlı modellərinin üstünlükləri: sadə konstruksiya, ucuz qiymət, istismarda universallıq, sadə qulluq, kiçik qabarit ölçüləri. Modelin seçimi vaxtı təcrübəli istifadəçilərin və peşəkarların məsləhətlərindən istifadə edin.

Necə dəyirman daşı qəhvəüyüdənini seçmək olar

• Dəyirman daşı qəhvəüyüdənlərində əsas işçi hissə iki modifikasiya olur: konusşəkilli — dəyirman daşlarının belə növü çox qızmaya meyilli deyil; şnek — səssiz işləyir.

Səbətdə 0 məhsul var

    Boşdur