Bitkilərdə ölümsüzlük geni aşkar edildi • Megamart.az
Yüklənir...

Bitkilərdə ölümsüzlük geni aşkar edildi

Tədqiqatın nəticəsi “Nature Plants” jurnalında dərc olunub.

Tədqiqatçılar arabidopsis (Arabidopsis thaliana) (kərə otu) bitkisində AHL15 genini aşkar ediblər ki, bu da çiçəklədikdən sonra bitkinin vegetasiyaya qadir olub-olmadığını müəyyən edir. Vegetasiyanı, yəni böyümə və inkişafı, yarpaqları və ya çiçəkləri olan yeni gövdələrin yaranmasına cavabdeh olan böyümə nöqtələri - kök hüceyrələri qrupu təmin edir. Çoxillik bitkilərdə bəzi böyümə nöqtələri aktiv olaraq qalır, lakin birillik bitkilərdə bu baş vermir. Tədqiqatçılar AHL15 geninin işini ləngitdikdə çoxillik bitkilərin həyatının daha qısa olduğunu və əksinə, gücləndirdikdə isə bitkilərin bir neçə dəfə çiçəklədiyini müşahidə ediblər.

Alimlərin fikrincə, kəşf təkamül zamanı nə üçün bəzi bitkilərin birillik, bəzilərinin isə çoxillik olduğunu izah etməyə imkan verəcək. Bundan əlavə, düyü və ya buğda kimi birillik bitkilərdə bəzi kök hüceyrə qruplarının fəaliyyətinin saxlanılması imkan verəcək ki, bitkilər məhsul yığımından sonra da böyüməkdə davam etsinlər.

Səbətdə 0 məhsul var

    Boşdur